Remittenter

Liisa Fredmark

Specialisttandläkare

Endodonti

Vår endodontist Liisa Fredmark tar emot remisser för:

  • Konventionell rotbehandling
  • Retrograd endodonti

Liisa lägger stor vikt på kvalitativ vård och bra patientbemötande, samt ett smidigt samarbete med remittenterna.

Du kan remittera dina patienter till endodontist Liisa Fredmark via enkel och smidig e-remiss.

Elias Jajjo

Övertandläkare,
Specialisttandläkare

Parodontologi

Parodontolog Elias Jajjo tar emot remisser för:

Parodontit (tandlossning)
Undersökning, terapiplanering och kirurgisk
behandling.

Periimplantit (tandlossning kring tandimplantat)
Undersökning, terapiplanering och kirurgisk behandling.

Implantatbehandling
Ersättning av förlorade tänder med tandimplantat.

Mjukvävnadsbehandling
Korrigerande mjukvävnadskirurgi vid blottade tandhalsar.

Regenerativ kirurgi
Återskapa förlorat fäste kring tänder med bendefekter orsakade av tandlossning.

Benuppbyggnad
Återskapa förlorad benvolym för att möjliggöraimplantatbehandling.

Hajer Jasim

Nischtandläkare bettfysiologi,
Med Dr.

Bettfysiologi/bettskena

Tandläkare Hajer Jasmin tar emot remisser för:

Bettfysiologi
Behandling av patienter med smärta och störningar i käksystemet. Symtomen kan vara smärta från käkmuskulatur och käkleder, käkledsljud, upphakningar och låsningar med svårigheter att röra käken, huvudvärk eller skadade tänder.

Bettskena
Bettskena är en individanpassad behandling bestående av en skena av mjuk- eller hårdplast som helt eller delvis täcker tandens tuggyta och har till syfte att förhindra och avleda tänderna från att pressa eller gnissla mot varandra.

Sömnapné
Behandling av patienter med korta andningsuppehåll under sömnen. Vanligen framställs en antiapnéskena som är en speciell bettskena som fäster i både i över- och underkäken. Den tvingar underkäken, och därmed också tungan, framåt och stabiliserar luftstrupen.