Information om Nacka Tandvårdsteam behandling av personuppgifter

När du har kontakt med oss i egenskap av leverantör/representant för leverantör behandlar vi dina kontaktuppgifter i syfte att administrera vårt leverantörsförhållande. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning.

BESÖKARE PÅ VÅR WEBBPLATS

Journalföring

Användning av våra websidor och kontaktformulär
Vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra websidor i syfte att tillhandahålla webbplatsen på ett säkert sätt samt förbättra våra digitala tjänster. Behandlingen sker med stöd i av en intresseavvägning och i förekommande fall efter ditt samtycke. Följande uppgifter kommer att behandlas:

  • Information om användandet av vår hemsida – såsom besöksstatistik kring svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
  • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
  • Geografisk information – din geografiska placering.

För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy.

MOTTAGARE OCH KATEGORIER AV MOTTAGARE

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd och andra känsliga uppgifter. Endast behörig personal får ta del av sekretessuppgifter vilket innebär att det endast är personal som är inblandad i vården och behandlingen av patienten, eller av annat skäl behöver uppgifterna för att fullgöra sitt arbete inom tandvården, som får ta del av uppgifterna

Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer av bl.a. journalsystem, IT samt dentalmaterial i syfte att kunna bedriva och utveckla vår verksamhet och därmed tillhandahålla en kvalitativ och säker vård. I den mån det tillåts eller krävs av tillämplig lagstiftning kan vi komma att dela dina personuppgifter med myndigheter, domstolar och andra liknande tredje parter.

Dina personuppgifter kommer alltid att behandlas inom EU/EES, om inte annat uttryckligen anges.

LAGRINGSPERIOD

Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt eller krävs enligt lag. Personuppgifterna i vårt patientjournalsystem lagras i enlighet med bestämmelserna i patientdatalagen, en journalhandling sparas i minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen. I de fall dina personuppgifter är en del av vår räkenskapsinformation sparas den enligt bokföringslagen i minst sju år.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt till insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter och har rätt att begära information om personuppgiftsbehandlingen. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade, att få eventuell överflödig personuppgiftsbehandling begränsad, ogrundad personuppgiftsbehandling raderad och även, i vissa fall, få personuppgifter flyttade till annan aktör. Om du vill lämna in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, [email protected].

Skulle vi behandla personuppgifter om dig med stöd av ditt samtycke vill vi informera dig om att du alltid har rätt att återkalla ditt samtycke.

KONTAKTA OSS

Nacka Tandvårdsteam, 559007-1063 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och ansvarar för att våra behandlingar sker i enlighet med patientdatalagen, tandvårdslagen, GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi ingår i Dentalum-koncernen som har ett utsett dataskyddsombud. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på [email protected].