Remittera till oss

Vi tar emot remisser för:
Konventionell / Revision rotbehandling
Apikalkirurgi
Utredning / Second opinion