Våra tandläkare

Niclas Wallenborg

Klinikchef och Tandläkare

Mona Johansson

Tandläkare

Neda Hashemi

Tandläkare

Liisa Fredmark

Specialisttandläkare

Derya Gallorini

Tandläkare

Hajer Jasim

Tandläkare
Specialist i Bettfysiologi, Med Dr

Elias Jajjo

Övertandläkare
Specialist Parodontologi