Priser

Kostnadsfri tandvård

Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd.

Om du har särskilda behov av tandvård, kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från ditt landsting eller din region. För den tandvården får du inte statligt tandvårdsstöd.

Vill du läsa mer om detta finns mer information på försäkringskassans hemsida, www.forsakringskassan.se.

Räntefritt lån

Genom våra samarbetspartners kan du ansöka om ett lån för din behandling. Lånet är räntefritt och går att delbetala på 1 eller 2 år.