Tandlossning

Tandlossning är en kronisk inflammationssjukdom som drabbar mellan 30-50 procent av befolkningen. Den svårare formen noteras hos 1 – 10 procent. Sjukdomen orsakar en fortlöpande förlust av tandens stödjevävnader dvs. käkben och tandfäste. De viktigaste åtgärderna för att stoppa fortsatt sjukdomsutveckling vid behandling av tandlossning är en förbättrad munhygien och rökstopp.