Röntgen

Röntgen är ett viktigt komplement till den kliniska undersökningen för att diagnostisera tandsjukdomar och följa upp behandlingsresultat. All röntgen som tas på vår klinik är digitalröntgen vilket ger lägsta möjliga stråldos för patienten.

Panoramaröntgen används inför lägesbestämning och borttagning av visdomständer eller implantatoperationer där man förutom tänderna behöver se känsliga strukturer i omgivande vävnad. På kliniken kan vi också utföra undersökning med specialröntgen, datortomografi (CBCT).