Estetisk tandvård

All modern tandvård är estetisk. Fyllningar i amalgam existerar INTE hos oss. Såväl lagningar i plast som kronor i porslin och skalfasader är idag högestetiska lösningar. Vi gör många behandlingar där en, flera eller alla tänder behöver bytas ut och där höga estetiska krav ställs.

Vi har stor erfarenhet av dessa behandlingar. Vi har mycket dokumentation, före- och efterbilder av dessa behandlingar som kan visas innan vi påbörjar din behandling. Vi samarbetar med tandtekniker (Willadental) som uteslutande använder de bästa materialen för dina tänder.