Digital avtryckstagning

Som ett led i vår tekniska utveckling har vi börjat använda oss av digital avtryckstagning. Avtryck tar man när man gör en krona, bro eller implantat. Nu slipper våra patienter avtryckstagning med kladdiga avtrycksmassor som de upplever mycket obehagligt.

Den digitala avtryckstagningen görs genom att vi snabbt filmar bettet med en pennliknande kamera. Datorn återskapar ett 3-dimensionellt avtryck som direkt sänds till tandtekniskt laboratorium.