Nacka Tandvårdsteam erbjuder specialisttandvård inom bettfysiologi

Nacka Tandvårdsteam erbjuder specialisttandvård inom bettfysiologi

Målsättningen med detta är att kunna erbjuda våra egna och remitterade patienter den bästa tänkbara vården utan långa väntetider. Kvalitativ vård och hög service är våra ledord.

HAJER JASIM, SPECIALIST I BETTFYSIOLOGI, MED DR.
Arbetar som övertandläkare i bettfysiologi och bedriver forskning om kronisk käkmuskelsmärta/TMD. Tidigare arbetat som klinisk handledare vid tandläkarhögskolan i Stockholm.

Tar emot remisser för utredning och behandling av smärta och funktionsstörning i ansikte och käkar där orsaken misstänks vara relaterad till käkled, käkmuskulatur eller störning i nervsystemet.
Erbjuder:

Hajer Jasim ger modern specialisttandvård baserad på det senaste inom vetenskapen och den samlade beprövade erfarenheten. Hon lägger mycket stor vikt vid god kommunikation och ett bra patientomhändertagande.

 • TRADITIONELL BETTREHABILITERING
 • bettskenor, bettkorrigering
 • FYSIKALISK BEHANDLING
 • rörelseträning, avslappning, beteendeförändringar

 • FARMAKOLOGISK BEHANDLING
 • analgetika, intra-artikulära & intramuskulära injektioner

 • FARMAKOLOGISK BEHANDLING
 • analgetika, intra-artikulära & intramuskulära injektioner

 • ANTIAPNÉSKENOR
 • TENS
 • KONSULTATIONER I FRÅGOR OM DIAGNOSTIK & BEHANDLING