Allmäntandvård

Vi erbjuder all typ av barn- och vuxentandvård. Undersökningar, digitalröntgen, panoramaröntgen, kompositfyllningar/lagningar, rotfyllningar, kronor, broar, implantat, bettskenor, antiapnéskenor (snarkskenor), proteser och blekningar/klinikblekningar.